Quotes van experts en organisaties die jullie voor gingen

Arno Nienhuis (Senior Director Benelux LinkedIn)

“De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren enorm veranderd. Om talent te kunnen werven en behouden, zullen werkgevers meer moeten bieden dan een goed salaris. Nieuwe partnerships zullen moeten worden aangegaan. Met LEVEL 3 Employee Growth zet Wessel werkgevers aan het denken over hoe je het verschil kunt maken voor je werknemers. Een pragmatische aanpak met mooie voorbeelden die direct toepasbaar zijn.”

Eric Otto (CEO Facilicom)

“Hoe langer je nadenkt over LEVEL 3 Employee Growth, hoe meer je inziet hoezeer dit van betekenis kan zijn voor het helpen realiseren van de dromen van je huidige (en toekomstige) medewerkers. Én  op hoeveel aspecten dit van invloed is.”

Eric Karsemakers (Global Distribution Team ABB)

“Het bevragen van dromen lijkt eenvoudig, maar is best lastig. Je moet goed nadenken over de timing en wat de beste vragen zijn waarmee je dromen boven tafel krijgt. Dat is een ware kunst.” 

Rob Idink (CEO HP)

“Met LEVEL 3 Employee Growth creëer je een blijvende aantrekkelijke cultuur met grote impact voor je medewerkers en klanten. Nieuwe talenten worden hierdoor op een natuurlijke manier aangetrokken.”

Dick Slootweg (CEO Bidfood)

“Toen ik voor het eerst werd bevraagd over wat het inhoudt om als organisatie van betekenis te zijn op de dromen/ambities/doelen van onze medewerkers, dacht ik dat we dit al lang deden. Met LEVEL 3 Employee Growth realiseerde ik me echter hoeveel stappen we nog te zetten hebben.”

Monica Vos (HR-directeur JVH Gaming)

“Level 3 Employee Growth realiseert de echte verbinding tussen medewerkers en de organisatie. Dit overstijgt alle losse initiatieven rond de employee journey, en het vraagt om een radicale aanpak in het omarmen van talent en potentieel dat je al in huis hebt.”

Mirjam Marinus (Directielid Friesland Lease)

“Mooi om te zien hoe blij je sommige medewerkers maakt als je hen helpt om hun dromen/ambities te realiseren, ook de niet-werkgerelateerde. Dieper van betekenis kun je mijns inziens niet zijn.”

Gideon Leendertse (Partner Greenberg Nielsen)

“De uitbreiding van HRM naar LEVEL 3 Employee Growth is noodzakelijk om het verschil te maken in een tijd waarin de toekomstige talenten veel keuzes hebben. Zorg dus maar dat je de aantrekkelijkste wordt én blijft!”

Lieselotte van der Meer (Head of Talent & Career Management bij Right)

“LEVEL 3 Employee Growth is voor veel HRM-afdelingen een mooie aanvulling, waarmee ze echt iets te bieden hebben voor management en medewerkers. En dat gaat verder dan alleen aandacht te hebben voor de huidige baan. Het geeft management en HRM bovendien een goed verhaal over hoe de organisatie meer van betekenis kan zijn dan wanneer ze de medewerker enkel beschouwt als kostenpost/productiemiddel. Niet onbelangrijk in deze tijd van schaarste van arbeidskrachten.”

Henry Groeneveld (Programmamanager Nyenrode Business Universiteit)

People don’t leave companies; they leave their managers. Zorg ervoor dat jouw management geen talenten wegjaagt! Met LEVEL 3 Employee Growth leg je diepere verbindingen tussen medewerkers, waardoor je huidige talenten langer blijven.”

Jolanda Both (HAGO)

“Buiten winnen is binnen beginnen! Onze medewerkers maken het verschil. Iedere dag weer. Binnen onze organisatie voeren we met iedereen ambitiegesprekken: gesprekken waarin je alle ruimte hebt om aan te geven waar je ambities liggen en wat je wensen zijn in werk, maar ook erbuiten in de volle breedte. Waarvan gaat je hart sneller kloppen? Met LEVEL 3 Employee Growth laat je dit goed werken.”

Rob Groot (Commercieel directeur Young Capital)

“In onze organisatie zijn we altijd bezig het verschil te maken, niet alleen voor onze klanten maar ook voor onze medewerkers. Met LEVEL 3 Sales worden we letterlijk een onderdeel van de dromen/ambities van onze klanten, en dit gedachtegoed passen we ook toe bij onze eigen, overwegend jonge, medewerkers en bij de talenten die we inzetten bij onze opdrachtgevers. Wat zijn hun drijfveren? Door deze te begrijpen en hier continu op in te spelen, boeien en binden wij onze mensen maximaal!”

Wim Stroes (Regiodirecteur Bidfood)

“LEVEL 3 Employee Growth: echt iets van deze tijd! Het geeft je de mogelijkheid een extra stap te zetten om medewerkers te binden en te boeien.”

Tom Rutgrink (Director Sales Mammoet APAC)

“Stel je eens voor dat je de dromen/ambities kent van alle medewerkers, inclusief de medewerkers die overwegen bij je te komen werken. En dat je aan die dromen/ambities (zowel de werkgerelateerde als de niet-werkgerelateerde) een bijdrage kunt leveren. Wat zou dat niet voor je organisatie kunnen betekenen! Hard nodig in deze tijd, waarin medewerkers vragen om een andere manier van benaderen. Met LEVEL 3 Employee Growth zet Wessel Berkman iedere manager en HRM flink aan het denken, met een filosofie die niet alleen leuk is en energie geeft, maar die je ook goed kunt laten werken.”

Gerard van den Broek (Directeur De Ondernemer)

“Met LEVEL 3 Sales maak je als ondernemer het verschil bij je klanten. Het draait niet langer om slechts het leveren van producten of diensten, maar om het toevoegen van waarde. Je wordt onderdeel van de droom/ambitie van jouw klant. 

Voor LEVEL 3 Employee Growth geldt hetzelfde. Je bent als ondernemer veel meer dan alleen werkgever: je speelt een belangrijke rol in het realiseren van de dromen/ambities van jouw medewerkers. Daar moet je in mijn ogen vol op inzetten, zeker ten tijde van krapte op de arbeidsmarkt, want op die manier bind je talentvolle mensen echt aan je bedrijf.”

Sonja van Hamersveld (Directeur Charly Green)

“Boeiend dat Wessel hier weer een diepere laag weet te raken die mensen en bedrijven ‘aan’ zet.

LEVEL 3 Employee Growth: de vraag achter de vraag waarom iemand in beweging wil komen, wil groeien of andere dingen wil doen dan hij/zij altijd al deed. Mensen uit hun comfortzone halen zorgt voor groei, ontwikkeling en dus voor mentale en fysieke gezondheid. Hoe gaaf is het als je daar als werkgever een bijdrage aan kan en mag leveren! Met blije medewerkers die openstaan voor groei ben je in staat een gezonde business te runnen.”

“LEVEL 3 Employee Growth is een schitterend en praktisch boek, waaruit blijkt dat Wessel goed heeft geluisterd naar zijn mooie klanten, en waarin hij zijn jarenlange expertise en ervaring weet te mengen tot een gezond recept voor bedrijven. Alle ingrediënten heb je al in huis. Maar juist de mix en scherpte maakt het verrassend duidelijk waar wat te winnen valt. Gewoon doen!”